Verkeersregelaar

De beroepsverkeersregelaars van Esa Event & Security zijn goed opgeleide en gediplomeerde professionals. Zij begrijpen hoe verkeersdeelnemers en bezoekers van evenementen zich bewegen én gedragen. Zij weten hun expertise snel om te zetten in daadkrachtig en adequaat handelen. Daarbij zijn zij representatief en komen tijdig en goed voorbereid op uw locatie. Of u het nu gaat om infrastructurele werken, een evenement of een calamiteit: met de inzet van onze medewerkers verzekert u zich van veiligheid in verkeer. 

Wij starten met een quickscan van de beoogde evenementenlocatie. We beoordelen of het evenement hier mogelijk is, maken een inschatting van de bezoekerscapaciteit en letten op mogelijke knelpunten. Wij ontwikkelen voor u een verkeers- en vervoersplan en stemmen dit af met de gemeente, Rijkswaterstaat, politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten. Onze Project Managers worden door hen gezien als echte experts. Als u dit wenst, verzorgen we namens u ook de vergunningsaanvraag. In het verkeers- en vervoersplan gaan we nader in op de maatregelen op het gebied van verkeersbegeleiding, parkeren, bewegwijzering en veiligheid. Indien noodzakelijk schakelen we ook de ervaren beveiligers in van Esa Event & Security, zodat uw gasten van aankomst tot vertrek verzekerd zijn van professionele begeleiding.

Op de dag zelf hoeft u zich om de verkeersbegeleiding en het parkeren niet druk te maken. Dat regelen wij allemaal. Onze medewerkers zijn ruim op tijd aanwezig, zien er verzorgd uit en weten wat er van ze verwacht wordt. Daarbij letten ze niet alleen op de veiligheid, maar fungeren ze ook als gastheer, zodat uw gasten zich al direct welkom voelen.

Een evenement is voor ons niet afgelopen als uw gasten veilig bij uw evenement vertrokken zijn en op weg zijn naar huis. Voor ons is het pas klaar als de allerlaatste pion is opgeruimd en alle wegwijzers zijn weggehaald. Want ook daar zorgen wij voor. Ook dat geeft zekerheid.